5/44 ม 2 ต วิชิต. อ. เมือง. จ ภูเก็ต
โทร : 083-968-0486