+
+
+
+
120.00฿
+
120.00฿
+
+

ฉาบเรียบ ตกแต่งผนัง

ทีโอเอ 101 เดคอร์พลาส

150.00฿895.00฿
+

ฉาบเรียบ ตกแต่งผนัง

ทีโอเอ 102 ดีโค้ท

250.00฿900.00฿
+

ฉาบเรียบ ตกแต่งผนัง

ทีโอเอ 110 สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง

320.00฿
+

ประสานและซ่อมแซมคอนกรีต

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส

330.00฿1,080.00฿
+

ประสานและซ่อมแซมคอนกรีต

ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์บอนด์

170.00฿3,190.00฿
+

ขจัดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล

130.00฿3,300.00฿